Monday, June 20, 2011

Ой модны хэмжээ


2000 онд манай дэлхийн ой мод ийм байсан байна:


Одоогийн хэрэглэж байгаагаар ой модоо хэрэглээд байвал 2100 онд ийм болох юм байна. 

 Үүнээс үүдэж гарах хүлэмжийн хийн ихсэлт, цаг уурын өөрчлөлтийн талаар яриад ч хэрэггүй биз.

No comments: