Friday, November 19, 2010

Газар хөдлөлтөнд тэсвэргүй барилга

Энэ өнгөрсөн жилийн мэдээлэл шүү. Манай ажил дээр Онцгой Байдлын Газрынхан ирж газар хөдлөлт ба түүний үед авах арга хэмжээний сургалт зохион байгуулсан юм. Тэр үед л энэ мэдээлэл бид нарт тарсан.

Уг нь эх хувь нь монголоор байсан байх л даа. Харин энд бол англиар байгаа, гэхдээ ойлгож ядах юм ер байхгүй дээ. Гэхдээ энэ судалгааг яг яаж ямар багаж тоног төхөөрөмжөөр аргачлалаар хийсэн нь тодорхойгүй шүү. Харин саяхан нэг мэдээллийн хөтөлбөрөөр тэднийх цоо шинэ багажтай болж байгаа, түүнийхээ ачаар УБ хотын бүх барилгуудыг хэмжиж үзэж аль нь хэдэн баллын хөдлөлтөнд тэсвэртэйг нь нарийвчлан тогтооно гэж байна лээ.


A List of buildings at Severe Risk
In case of earthquake in Ulaanbaatar


No
Name of the building
Location
Structure
Number of floors
Type
Built on…

SONGINOKHAIRKHAN DISTRICT

1.
Apartment building No. 48-1
Khoroo 19
Brick
3
Apartments
1960
2.
Apartment building No. 48-2
Khoroo 19
Brick
3
Apartments
1960
3.
Apartment building BX-30
Khoroo 20, Bayangol district
Brick
2
Apartments
1957
4.
Apartment building  k-8
Khoroo 20, Bayangol district
Brick
2
Apartments
1959
5.
Apartment building TTE-37
Khoroo 20, Bayangol District
Brick
2
Apartments
1975
6.
Apartment building No. ct1
Khoroo 18
Brick
3
Apartments
1962
7.
Apartment building No. ct2
Khoroo 18
Brick
3
Apartments
1962
8.
Apartment building No.ct 3
Khoroo 18
Brick
3
Apartments
1962
9.
Apartment building No. ct4
Khoroo 18
Brick
3
Apartments
1962
10.
Apartment building No. ct5
Khoroo 18
Brick
3
Apartments
1962
11.
Apartment building No. 48-3
Khoroo 19
Brick
3
Apartments
1970
12.
Apartment building No. 48-4
Khoroo 19
Brick
3
Apartments
1970
13.
Apartment building No. 48
Bayangol District, Khoroo 20
Brick
3
Apartments
1962
14
Apartment building No. 27-1
Bayangol District, Khoroo 20
Brick
3
Apartments
1962
15
Apartment building No. 27-2
Bayangol District, Khoroo 20
Brick
3
Apartments
1962
16
Apartment building No. 27-1
Khoroo 20
Brick
3
Apartments
1962
17
Apartment building No. 27-2
Khoroo 20
Brick
3
Apartments
1962
18
Apartment building No. 27-3
Bayangol District, Khoroo 20
Brick
3
Apartments
1962
19
Apartment building No. AT-12
Bayangol District, Khoroo 20
Brick
2
Apartments
1984

BAYANGOL DISTRICT

20
Apartment building No. 27
Khoroo 17
Brick
3
Apartments
1962
21
Apartment building G1 No.60
Khoroo 16
Brick
5
Apartments
1967
22
UDDT-8
Khoroo 7
Brick
1
Apartments
1982
23
UDDT-9
Khoroo 7
Brick
1
Apartments
1982
24
UDDT-10
Khoroo 7
Brick
1
Apartments
1982

KHAN-UUL DISTRICT

25
ASH No. 27
19th mictrodistrict, khoroo 3
Brick
2
Apartments
1934
26
ASH No. 31
19th mictrodistrict, khoroo 3
Brick
2
Apartments
1949
27
Nehmel No. 1
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1959
28
Nehmel No. 2
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1959
29
Nehmel No. 3
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1959
30
Nehmel No. 4
19th mictrodistrict, khoroo 3
Brick
3
Apartments
1959
31
Nehmel No. 5
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1959
32
Nehmel No. 6
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1959
33
Nehmel No. 7
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1959
34
Nehmel No. 8
19th mictrodistrict, khoroo 3
Brick
3
Apartments
1959
35
Nehmel No. 9
19th mictrodistrict, khoroo 3
Brick
3
Apartments
1959
36
Nehmel No. 10
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1959
37
Nehmel No. 11
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1959
38
Nehmel No. 12
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1960
39
Nehmel No. 13
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1960
40
Nehmel No. 15
19th mictrodistrict, khoroo 3
Brick
3
Apartments
1960
41
Nehmel No. 17
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1960
42
Nehmel No. 18
19th mictrodistrict, khoroo 2
Brick
3
Apartments
1960
43
Nehmel No. 19
19th mictrodistrict, khoroo 3
Brick
3
Apartments
1960
44
Int’l … Fund
 khoroo 3
Brick
2
Apartments
1958
45
Nehmel No. 16
 khoroo 3
Brick
3
Apartments
1960
46
Apartment build. No. 1
120th, khoroo 1
Brick
4
Apartments
1964
47
Apartment build. No. 2
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1964
48
Apartment build. No. 3
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1964
49
Apartment build. No. 4
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1964
50
Apartment build. No. 5
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1964
51
Apartment build. No. 6
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1964
52
Apartment build. No. 7
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1964
53
Apartment build. No. 8
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1966
54
Apartment build. No. 9
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1966
55
Apartment build. No. 10
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1966
56
Apartment build. No. 11
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1966
57
Apartment build. No. 12
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1966
58
Apartment build. No. 13
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1966
59
Apartment build. No. 14
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1966
60
Apartment build. No. 15
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1966
61
Apartment build. No. 16
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1966
62
Apartment build. No. 17
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1965
63
Apartment build. No. 18
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1964
64
Apartment build. No. 19
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1965
65
Apartment build. No. 20
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1964
66
Apartment build. No. 21
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1965
67
Apartment build. No. 22
120th , khoroo 1
Brick
4
Apartments
1966
68
ASH-19
19th microdistrict, khoroo 3
Brick
4
Apartments
1967
69
No. 34
Airport, khoroo 10
Brick
3
Apartments
1963
70
No. 35
Airport, khoroo 10
Brick
3
Apartments
1968
71
No. 7
Airport, khoroo 10
Brick
5
Apartments
1972
72
Khar-48
Bayangol  district
Brick
4
Apartments
1986
73
No. 2
Airport, khoroo 10
Brick
5
Apartments
1985
74
No. 61
Airport, khoroo 10
Brick
5
Apartments
1985
75
No. 62
Airport, khoroo 10
Brick
5
Apartments
1986
76
No. 63
Airport, khoroo 10
Brick
5
Apartments
1986
77
No. 64
Airport, khoroo 10
Brick
5
Apartments
1986
78
Kindergarten No. 65
 khoroo 1
Brick
2

1974
79
Kindergarten No. 67
khoroo 1
Brick
2

1974
80
Bld. 1A
khoroo 3
Brick
6
Apartments
1978
81
School of Mechanics and Engineering
khoroo 3
Brick
2

1975
82
Students dormitory
khoroo 3
Brick
2

1975
83
Mandal-Altai Co., Ltd.
khoroo 3
Brick
2

1981
84
Solongo-Ai Co., Ltd.
khoroo 3
Brick
1

1981

SUKHBAATAR DISTRICT

85
Apartment building No. 2
Baga Toiruu
Brick
3
Apartments
1945
86
Apartment building No. 3
Baga Toiruu
Brick
3
Apartments
1954
87
Apartment building No. 4
Baga Toiruu
Brick
2
Apartments
1952
88
Apartment building No. 5
Baga Toiruu
Brick
4
Apartments
1959
89
Apartment building No. 24
Baga Toiruu
Brick
3
Apartments
1954
90
Apartment building No. 25
Baga Toiruu
Brick
2
Apartments
1949
91
Apartment building No. 26
Baga Toiruu
Brick
3
Apartments
1955
92
Apartment building No. 21
Baga Toiruu
Brick
2
Apartments
1954
93
Apartment building No. 22
Baga Toiruu
Brick
3
Apartments
1956
94
Apartment building No. 29
Baga Toiruu
Brick
4
Apartments
1960
95
Apartment building No. 30
Baga Toiruu
Brick
3
Apartments
1960
96
Apartment building No. 1
100 ail
Brick
2
Apartments
1956
97
Apartment building No. 2
100 ail
Brick
2
Apartments
1956
98
Apartment building No. 3
100 ail
Brick
2
Apartments
1956
99
Apartment building No. 4
100 ail
Brick
2
Apartments
1956
100
Apartment building No. 5
100 ail
Brick
2
Apartments
1956
101
Apartment building No. 6
100 ail
Brick
2
Apartments
1956
102
Apartment building No. 7
100 ail
Brick
2
Apartments
1956
103
Apartment building No. 8
100 ail
Brick
2
Apartments
1956
104
Apartment building No. 9
100 ail
Brick
2
Apartments
1956
105
Apartment building No. 10
100 ail
Brick
2
Apartments
1956
106
Apartment building No. 20
7th microdistrict
Brick
2
Apartments
1959
107
Apartment building No. 46
7th microdistrict
Brick
4
Apartments
1956
108
Apartment building No. 27
Baga Toiruu
Brick
4
Apartments
1962
109
Apartment building No. 28
Baga Toiruu
Brick
4
Apartments
1963
110
Apartment building No. 31
Khoroo 7
Brick
4
Apartments
1963
111
BAR-7-7
2nd microdistrict, khoroo 2
Brick
5
Apartments
1972
112
BAR-7-2
2nd microdistrict, khoroo 2
Brick
5
Apartments
1972
113
Apartment building No. 40
Baga Toiruu
Brick
3
Apartments
1976
114
Apartment building No. 47
Baga Toiruu
Brick
5
Apartments
1976
115
Apartment building No. 34
Baga Toiruu
Brick
5
Apartments
1975
116
Apartment building No. 38
Baga Toiruu
Brick
5
Apartments
1975
117
Apartment building No. 50
Baga Toiruu
Brick
5
Apartments
1979
118
Apartment building No. 52
Baga Toiruu
Brick
5
Apartments
1982
119
Apartment building No. 10
Baga Toiruu
Brick
5
Apartments
1978
120
Apartment building No. 36
Baga Toiruu
Brick
5
Apartments
1978
121
Apartment building No. 45
Baga Toiruu
Brick
5
Apartments
1982
122
Apartment building No. 46
Baga Toiruu
Brick
5
Apartments
1982
123
Apartment building No. 15
7th microdistrict
Brick
5
Apartments
1985
124
Apartment building No. 18
7th microdistrict
Brick
5
Apartments
1984
125
Apartment building No. 19
7th microdistrict
Brick
5
Apartments
1983
126
Apartment building No. 2a
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1980
127
Apartment building No. 3a
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1980
128
Apartment building No. 4a
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1980
129
Apartment building No. 5a
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1980
130
Apartment building No. 1
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1976
131
Apartment building No. 2
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1977
132
Apartment building No. 3
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1976
133
Apartment building No. 4
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1977
134
Apartment building No. 5
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1976
135
Apartment building No. 6
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1978
136
Apartment building No.7
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1978
137
Apartment building No. 9
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1979
138
Apartment building No. 10
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1979
139
Apartment building No. 11
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1979
140
Apartment building No. 12
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1979
141
Apartment building No. 13
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1979
142
Apartment building No. 14
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1979
143
Apartment building No. 15
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1979
144
Apartment building No. 16
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1979
145
Solongo-line
2nd microdistrict, khoroo 4
Brick
5
Apartments
1979

CHINGELTEI DISTRICT

146
BT-44
Khoroo 6
Brick
4
Apartments
1960
147
BT-21
Khoroo 4
Brick
6
Apartments
1958
148
BT-17
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1958
149
BT-18
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1958
150
BT-19
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1958
151
BT-11
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1956
152
BT-12
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1956
153
UDDT-3
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1956
154
1-40 000, building No.1
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1958
155
1-40 000, building No. 3
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1958
156
1-40 000, building No. 4
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1959
157
1-40 000, building No. 12
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1956
158
1-40 000, building No. 13
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1958
159
1-40 000, building No. 14
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1959
160
1-40 000, building No. 15
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1959
161
1-40 000, building No. 18
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1958
162
1-40 000, building No. 18
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1959
163
1-40 000, building No. 5
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1960
164
1-40 000, building No. 7
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1960
165
1-40 000, building No. 8
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1960
166
1-40 000, building No. 9
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1959
167
1-40 000, building No. 10
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1958
168
1-40 000, building No. 22
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1959
169
1-40 000, building No. 23
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1959
170
2-40 000, building No. 39
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1959
171
2-40 000, building No. 40
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1959
172
2-40 000, building No. 41
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1959
173
2-40 000, building No. A4
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1960
174
2-40 000, building No. B8
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1960
175
2-40 000, building No. M100
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1953
176
2-40 000, building BT 16
Khoroo 1
Brick
3
Apartments
1956
177
1-40 000, building No. 76
Khoroo 3
Brick
4
Apartments
1959
178
50 000, building No. 19
Khoroo 3
Brick
4
Apartments
1961
179
UH building No. 12
Khoroo 2
Brick
2
Apartments
1942
180
50 000, building No. 21
Khoroo 2
Brick
4
Apartments
1961
181
50 000, building No. 23
Khoroo 2
Brick
4
Apartments
1961
182
50 000, building No. 25
Khoroo 2
Brick
4
Apartments
1960
183
BT, building No. 13
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1958
184
BT, building No. 14
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1958
185
BT, building No. 15
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1958
186
40 000, building No. 60

Brick
4
Apartments
1960
187
40 000, building No. 62

Brick
4
Apartments
1960
188
40 000, building No. 63

Brick
3
Apartments
1960
189
40 000, building No. 65

Brick
3
Apartments
1960
190
40 000, building No. 66

Brick
3
Apartments
1960
191
40 000, building No. 67

Brick
3
Apartments
1960
192
40 000, building No. 68

Brick
3
Apartments
1960
193
40 000, building No. 69

Brick
3
Apartments
1960
194
40 000, building No. 77

Brick
3
Apartments
1960
195
40 000, building No. 21 a

Brick
3
Apartments
2001
196
40 000, building No. 21 b

Brick
3
Apartments
2001
197
40 000, building No. 61

Brick
3
Apartments
1937
198
40 000, building No. 40

Brick
4
Apartments
1959
199
40 000, building No. 42

Brick
4
Apartments
1959
200
40 000, building No. 44

Brick
4
Apartments
1959
201
40 000, building No. 45

Brick
3
Apartments
1959
202
40 000, building No. 46

Brick
3
Apartments
1959
203
40 000, building No. 47

Brick
3
Apartments
1959
204
40 000, building No. 48

Brick
3
Apartments
1960
205
40 000, building No. 49

Brick
3
Apartments
1960
206
40 000, building No. 50

Brick
3
Apartments
1960
207
40 000, building No. 52

Brick
3
Apartments
1960
208
40 000, building No. 53

Brick
3
Apartments
1959
209
50 000, building No. 18

Brick
4
Apartments
1961
210
50 000, building No. 20

Brick
4
Apartments
1961
211
50 000, building No. DU18

Brick
3
Apartments
1961
212
50 000, building No. HU 68

Brick
3
Apartments
1961
213
50 000, building No. 22

Brick
4
Apartments
1958
214
45 000, building No. 24

Brick
4
Apartments
1959
215
50 000, building No. 28

Brick
4
Apartments
1961
216
50 000, building No. 30

Brick
4
Apartments
1961
217
building No. BT32
Khoroo 4
Brick
4
Apartments
1967
218
building No. BT 33
Khoroo 4
Brick
4
Apartments
1967
219
2-40 000, building No. UH 96
Khoroo 1
Brick
4
Apartments
1962
220
2-40 000, building No. 1
Khoroo 31
Brick
4
Apartments
1964
221
2-40 000, building No. 2
Khoroo 3
Brick
4
Apartments
1963
222
2-40 000, building No. 3
Khoroo 3
Brick
4
Apartments
1964
223
2-40 000, building No. 5
Khoroo 3
Brick
4
Apartments
1964
224
 building No. BT 23
Khoroo 6
Brick
5
Apartments
1985
225
 building No. BT 31
Khoroo 6
Brick
5
Apartments
1985
226
 building No. BT 35
Khoroo 6
Brick
5
Apartments
1984
227
 building No. BT 40
Khoroo 6
Brick
5
Apartments
1984
228
 building No. 41, MoFAT
Khoroo 6
Brick
5
Apartments
1978
229
 building No. BT 42
Khoroo 6
Brick
5
Apartments
1978
230
 building No. BT 43
Khoroo 6
Brick
5
Apartments
1978
231
 building No. BT 45
Khoroo 6
Brick
5
Apartments
1978
232
 building No. BT 49
Khoroo 6
Brick
5
Apartments
1979
233
 building No. BT 50
Khoroo 6
Brick
6
Apartments
1986
234
 building No. BT 9
Khoroo 4
Brick
5
Apartments
1979
235
 building No. BT 6
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1978
236
 building No. BT 37
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1980
237
 building No. BT 20
Khoroo 4
Brick
3
Apartments
1980
238
 building No.  41,  MoPSec.
Khoroo 4
Brick
5
Apartments
1978
239
 building No. BT 39
Khoroo 4
Brick
5
Apartments
1978
240
 building No. BT 46
Khoroo 4
Brick
5
Apartments
1986
241
 building No. 1, UDDT
Khoroo 4
Brick
1
Apartments
1982
242
 building No. UDDT 2
Khoroo 4
Brick
2
Apartments
1982
243
 50 000, building No.20, University
Khoroo 3
Brick
5
Apartments
1975
244
BUILDING No. 20, Univ.
Khoroo 3
Brick
5
Apartments
1975
245
 building No. BH 30
Khoroo 2
Brick
5
Apartments
1987
246
 building No. TH 30
Khoroo 2
Brick
5
Apartments
1983
247
 building No. ZI 25
Khoroo 2
Brick
5
Apartments
1976
248
 building No.  30, Agricul.
Khoroo 2
Brick
5
Apartments
1983
249
 building No. 2-20, com.
Khoroo 2
Brick
5
Apartments
1975

BAYANZURKH DISTRICT

250
 building No. 56
Sansar, 12th microdistrict
prefabricated
9
Apartments
1960
251
 building No. 30
Sansar, 12th microdistrict
prefabricated
9
Apartments
1944
252
 building No. 47
Sansar, 12th microdistrict
Brick
2
Apartments
1955
253
 building No. 45
Sansar, 12th microdistrict
Brick
3
Apartments
1944
254
 building No. 44
13th microdistrict
Brick
3
Apartments
1957
255
 building No. 21
16th microdistrict
Brick
3
Apartments
1956
256
 building No. 22
16th microdistrict
Brick
3
Apartments
1956
257
 building No. TZ-5
16th microdistrict
Brick
2
Apartments
1956
258
 building No. TZ-6
16th microdistrict
Brick
2
Apartments
1956
259
 building No. TZ-7
16th microdistrict
Brick
1
Apartments
1956
260
 building No. TZ-8
16th microdistrict
Brick
1
Apartments
1956

4 comments:

Cаарал said...

Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй эсэхийг хэмждэг багаж гэж ёстой дуулаагүй юм байна. Ямар зарчимаар хэрхэн хэмждэг нь сонирхолтой санагдлаа. Харин нетээс англи япон 2 хэлээр хайлт үзэхэд тодорхой үр дүн олдсонгүй. Багажны тухай мэдээлэл олвол хуваалцаарай. Миний бодлоор зүгээр л насжилтаас нь хамааруулаад хуучин барилгуудаа жагсаачхсан юмшиг санагдлаа. Ашигтай байрлал бүхий газрыг эртнээс өөрсдийн болгох болоод элдэв бизнесийн зорилгоор хуучин, намхан байшингуудыг нураах сонирхол агуулагдаж байгааг үгүйсгэх аргагүй. Дээрх жагсаалтад орсон барилгуудыг газрын зурган дээр ялгаж тэмдэглээд харахад энэхүү санаа үнэн эсэх нь батлагдах ёстой юм.

naraa said...

Тэр сүүлийн үеийн багаж гэдгийг би эртээд ТВ-гээр мэдээ харж байтал Италийн тийм багажтай болсон одоо үнэлгээ хийнэ гэж гарч байсан л даа. Би Онцгойгоос утасдаад тодруулаадхая. Энэ хүснэгтийн хувьд таны хэлсэн үнээн, зүгээр л насжилт өндөртэй тэгээд тоосгон барилгууд бараг бүгд л байна лээ. Яг хэдэн баллд тэсэхгүй вэ гэдэг нь тодорхойгүй зүгээр л магадлалтай гэдгээр нь гаргасан юм шиг байгаан. Байрлалын хувьд мэдээж Улаанбаатарын анхны барилгууд учир дандаа зам дагуу ашигтай байрлалтай байгаа л даа.

naraa said...

Барилга байшингийн газар хөдлөлтийн хэдэн баллын чичиргээнд тэсвэртэйг шалгадаг тийм багаж үнэхээр оруулж ирсэн юм байна, Швецарийнх гэнээ. Хотын захиргаа, Одон орон геофизикийн хүрээлэнтэй хамтран ажиллах юм байна. ИТХ-аар "Барилга байгууламжийн газар хөдлөлтийн тэсвэртэй чанарыг судлах тухай" журам батлагдсны дараа судалгаагаа эхэлнэ гэж байна. Өө харин ажиллах зарчимыг нь асуусангүй, хальт дурьдсанаар бол чемодан шиг жижигхэн багаж гэнэ, тухайн байшин дээрээ аваачаад ямар гэнэ вэ нэг туршилт хийгээд мэдээллийг нь цуглуулж тэмдэглэж аваад компьютерт програмд оруулж үнэлгээг нь гаргаж ирдэг гэнэ. Би энэ чиглэлийн мэргэжлийн хүн биш болохоор иймэрхүү бүдүүн баараг юм л ойлголоо. Их сайхан ааштай уриалагхан нь аргагүй мэдээлэл өгсөн шүү хүмүүс нь.

Anonymous said...

white dating white http://loveepicentre.com/ dating special needs