Monday, May 16, 2011

Энд бас ийм мэдээлэл байна

Энэ блог дээр цөмийн хаягдал Монголтой холбоотой талаар бүр илүү их мэдээлэл байна.
Амарлин

No comments: