Wednesday, October 20, 2010

Монголын байгаль орчны үндэсний мэдээллийн сан

Танд Монгол орны маань байгаль орчин, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, түймэр зуд байгалийн гамшиг, манай оронд хориглодог ашигладаг химийн хорт бодисууд, тухайн газар орны байгаль орчны үнэлгээ, хөдөөний зам харгуй, аймаг орон нутгийн хил төвүүд, монголын газрын зураг төрөл бүрээрээ, бүр аялал жуулчлалын кемпүүдийн байрлал гэх мэт мэдээллүүдээс аль нэг нь хэрэг болж байсан уу. Тэгвэл ийшээ ороод үзээрэй. Нэлээн их мэдээлэл байгаа шүү. Харин хэр хурдан ойр ойрхон шинэчлэгдэж байдаг юм гэхээс биш.

No comments: